St. TheobaldusgildeGemaakt door:

Laatst bijgewerkt op :

2-2-2024


Aan de gilden van de kring Land van Cuijk.

Geacht bestuur, beste schutters,

Het Sint Theobaldusgilde organiseert in 2024 weer een Lentecompetitie geweer op de wip. Wij nodigen jullie van harte uit voor deelname aan de wedstijden op de zondagen 17 maart, 14 april, 28 april, 19 mei en 9 juni. Er is de mogelijkheid om één wedstrijd vooraf te schieten of in te halen.

Deelname aan de Lentecompetitie is een KNTS licentie verplicht. Introduceés zijn toegestaan. Volgens de WWM kan een introduceé 3 maal deelnemen aan een wedstrijd in een periode van 12 aaneengesloten maanden.

De Lentecompetitie wordt verschoten op het gildeterrein bij Ut Gildehuus dat gelegen is aan de Stevensbeekseweg 2b te Overloon. Aanvang van de wedstrijden is om 12 uur.
Inschrijven vanaf 12.00 tot 14.00 uur.

De kosten voor deelname aan de Lentecompetitie bedraagt voor de 5 zondagen opgelegd  € 10 en vrije hand € 10

Er wordt geschoten volgens het Wedstrijdreglement van het Sint Theobaldusgilde. Bijgaand zenden wij jullie dit reglement toe. Het veiligheidsreglement ligt ter inzage in Ut Gildehuus.

Prijzen:
De prijsuitreiking geschiedt direct na de laatste wedstrijd op 9 juni 2024. Er zijn prijzen voor opgelegd en vrije hand.

Voor het maken van de schietlijsten is een opgave van deelname vooraf wenselijk.

Het Sint Theobaldusgilde wenst u sportieve en gezellige dagen toe.

Met vriendelijke gildegroet en tot ziens in Overloon.
Namens de schietcommissie Sint Theobaldusgilde.

Voor inlichtingen: Bas van Wieringen  06 3095 9436.
E-mail: hoofdman@sinttheobaldusgilde.nl
Uitnodiging Theobaldus competitie wip met Geweer

Download hier het wedstrijdregle ment

Download hier de uitnodiging 2024