St. TheobaldusgildeGemaakt door:

Laatst bijgewerkt op :

22-7-20224 Jubilarissen bij het gilde en Afscheid van onze beschermvrouwe


Sint Theobaldusgilde huldigt jubilarissen en neemt afscheid van hun Beschermvrouwe Mieke van Soest


Op 5 oktober hebben we alsnog onze jaarvergadering van 2021 kunnen houden.

Hier werden een aantal actuele punten besproken, zoals onze financiële situatie, ledenbestand en het oud-papier in 2022 bij de nieuwe gemeente Cuijck, hoe gaat dit er volgend jaar uitzien. Op dit moment weten we nog niet hoe in 2022 het papierinzamelen gaat verlopen, we houden u hiervan op de hoogte zodra wij meer weten.


Ook werden deze avond 4 jubilarissen gehuldigd:

Jacqueline Kroef: 25 jaar lid

Mat Arts: 25 jaar lid

Arie Cornelissen: 50 jaar lid

Ton Meijer: 60 jaar lid


Alle 4 de leden zijn nog volop actief binnen onze vereniging, verlenen hand en spandiensten bij activiteiten van ons gilde en we doen nooit een onverhoopt beroep op hen. Ze zijn en blijven gildebroeder en zuster in hart en nieren, zeker ook gezien het aantal lidmaatschapsjaren van deze 4 personen.

Zij kregen uit handen van voorzitter Willeke Boom het bijbehorende speldje, de oorkonde en bos bloemen uitgereikt.

Jacqueline, Mat, Arie en Ton van harte gefeliciteerd met deze mijlpalen.


Ook namen we deze avond afscheid van onze Beschermvrouwe Mieke van Soest.

Nu haar man Karel van Soest stopt als burgemeester heeft Mieke ook aangegeven te willen stoppen als beschermvrouwe van ons gilde. Waar andere gilden de burgemeester als beschermheer vragen, heeft ons gilde zich toch onderscheiden van de overige gildes en de vrouw van de burgemeester gevraagd.

17 jaar lang is Mieke onze beschermvrouwe geweest en we hebben ook veel hulp van haar gehad bij allerlei zaken. Mieke kreeg een replica uitgereikt van ons van haar beschermvrouwe schild en Mieke heeft ons een prachtig bronzen beeldje geschonken met betekenis: “Met het juiste doel voor ogen, op vleugels van goud, gaat alles voor de wind”

Mieke bedankt.Sandra en Arie gehuldigd


Van morgen nog vlug 't Gildehuus klaar gemaakt voor de lockdown waarbij we nog snel 2 jubilarissen hebben gehuldigd. Sandra van de Ven 10 jaar en Arie Cornelissen 50 jaar lid van de muziekbond KNMO. Beide van harte gefeliciteerd.🥁🥁🥳🥳