St. TheobaldusgildeGemaakt door:

Laatst bijgewerkt op :

14-3-2023


Peter Jansen gehuldigd voor 60 jaar lidmaatschap.


In 1963 is Peter jeugdlid geworden. Dit was toen niet gek. Bijna de hele familie Janssen was lid en zijn vader zat ook nog in het bestuur.

Het trio Janssen was jeugdlid bij de muziek, broer Jan en Ger op de trommen en Peter speelde op de klaroen. Peter word met de 18 jaar volwaardig lid van het gilde en gaat ook geweer schieten

In 1979 neemt Peter zitting in het bestuur. Peter nam het stokje over van Frits Janssen, zijn vader.

Peter gaat in 1980 naar de muziekschool om noten te leren lezen. Het gilde gaat over naar ventielinstrumenten. Peter gaat de Tuba blazen en doet dat nog steeds. In 1985 heeft hij de gildedag nog samen met de andere bestuursleden georganiseerd het was toen een drukke tijd. Na 12 jaar bestuurslid te zijn stopt hij als bestuurslid. Peter was en is een rustige man, harde werker, altijd klaarstaan voor ‘t gilde, denk aan bouw gildehuis en gildedag 2005

Kortom een gilde broeder in hart en nieren en een trouw lid.

Hij krijgt daarom de oorkonde uitgereikt en het zilveren speld 60 jaar lidmaatschap opgespeld.

Francien krijgt een bos bloemen voor de tijd dat ze Peter moest missen als deze voor het gilde bezig was.